Våra miljömål

Då vi arbetar i en verksamhet som är så nära förknippad med naturen är det självklart för oss att arbeta för en bättre miljö, både i din trädgård och förstås också bland våra medarbetare och den resterande verksamheten.

De nationella miljökvalitetsmålen är vår grundutgångspunkt i miljöarbetet.

Vårt mål är att arbeta långsiktigt och hållbart för att upprätthålla en arbetsmiljö som är säker, hälsosam och fri från olyckor och risker. Även den psykosociala arbetsmiljön ska vara bra så att våra medarbetare trivs på sitt jobb.

Vid val av maskiner, verktyg och kemikalier gör vi en avvägning mellan miljö, ekonomi och funktion för att få bästa möjliga produkter av våra leverantörer. Vi ser även till att våra underentreprenörer följer våra krav.

Vi följer gällande miljölagstiftning och eventuella lokala regler

Ledning och personal ska kontinuerligt arbeta för att förbättra miljön, säkerheten och hälsan. Våra arbetsmetoder ska vara säkra och processerna ska på optimalt vis utnyttja energin och materialen som används samt försöka förebygga buller, utsläpp och avfall till såväl mark, vatten och luft.

trädgårdsskötsel Stockholm

Välj oss – För rätt trädgårdsmästare till er trädgård